Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Home » The Writing LAB

The Writing LAB

Η εικονική εκπαίδευση στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση χάρη σε αυτό το έργο βασίζεται σε μια προηγούμενη παρέμβαση που αναπτύχθηκε από μια αναγνωρισμένη ισπανική ερευνητική ομάδα για τη γραφή. Προσαρμόσαμε μία από τις παρεμβάσεις που είχαν ήδη δοκιμαστεί στην έρευνα των Luna et al. (2022), η οποία εφάρμοσε δύο διαφορετικές παρεμβάσεις που αφορούσαν την επιχειρηματολογία από μαθητές εικονικής εκπαίδευσης. Η μία επικεντρώθηκε στα χαρακτηριστικά του προϊόντος της επιχειρηματολογικής δοκιμασίας και η άλλη στις διαδικασίες που εμπλέκονται στη συγγραφή τέτοιου είδους κειμένων. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι το επίπεδο ολοκλήρωσης βελτιώθηκε χάρη και στις δύο παρεμβάσεις, αλλά η παρέμβασηπου αφορούσε τη διαδικασία παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε την παρέμβασή μας στις εμπλεκόμενες διαδικασίες χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο άρθρο μέσω αυτού του συνδέσμου: https://link.springer.com/article/10.1007/s11145-021-10248-0

Το εργαστήριο συγγραφής είναι ένα διαδραστικό έγγραφο όπου μπορείτε να βρείτε πόρους και υλικό σε μορφή βίντεο και κειμένου. Κάθε μία από τις εικόνες σας οδηγεί σε έναν διαφορετικό σύνδεσμο για να μάθετε κάτι καινούργιο σχετικά με τη γραφή.

Αυτή η παρέμβαση στο Moodle βασίζεται στην παρέμβαση “διαδικασίας” των Luna et al. (2022).

Στόχος αυτής της παρέμβασης είναι να εκπαιδεύσει τους μαθητές να είναι σε θέση να καταλήγουν σε ολοκληρωμένα συμπεράσματα που λαμβάνουν υπόψη και τις δύο θέσεις, αναλύοντας κριτικά τα επιχειρήματα και τα αντεπιχειρήματα που δίνονται από προηγούμενα κείμενα και αναζητώντας λύσεις για την επίλυση των αντιπαραθέσεων της ζωής.

Η εκπαίδευση αποτελείται από ένα βίντεο που εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε σχέση με τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη συγγραφή μιας επιχειρηματολογικής σύνθεσης και μια σειρά ερωτήσεων και γραφικών βοηθημάτων για την καθοδήγηση αυτών των διαδικασιών. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, οι μαθητές θα έχουν γράψει ένα ολοκληρωμένο κείμενο για ένα αμφιλεγόμενο θέμα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή την παρέμβαση μπορείτε να εγγραφείτε στην ακόλουθη πλατφόρμα: https://ewrite.orwellproject.eu/

Η παρέμβαση ξεκινά με ένα βίντεο που εξηγεί τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων και, για το σκοπό αυτό, παρέχει το παράδειγμα δύο μαθητών που εκτελούν τη δραστηριότητα, σχολιάζοντας τα βήματα που ακολουθούν και τις νοητικές διεργασίες που αυτές συνεπάγονται.

Μόλις δείτε το βίντεο, η παρέμβαση αρχίζει να σας καθοδηγεί μέσω διαφόρων βοηθημάτων. Πρώτα απ’ όλα, εξηγείται ένα γραφικό βοήθημα, ένα Padlet (ένας εικονικός τοίχος). Για το λόγο αυτό παρέχεται ένα επεξηγηματικό βίντεο για τη χρήση αυτού του εργαλείου.

Ο στόχος του padlet είναι να βοηθήσει στη διαδικασία εντοπισμού και συσχέτισης των επιχειρημάτων των κειμένων των πηγών και, ως εκ τούτου, τίθενται διάφορες ερωτήσεις προκειμένου να βοηθήσουν στον εντοπισμό των διαφόρων επιχειρημάτων υπέρ και κατά.

Η παρέμβαση στο Moodle ακολουθείται από μια σειρά ανοικτών ερωτήσεων και σύντομων επεξηγηματικών βίντεο.

Στόχος είναι να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με τη διαδικασία της συγγραφής. Πρώτον, εστιάζοντας στον εντοπισμό των σχέσεων μεταξύ των επιχειρημάτων υπέρ και κατά, της σημασίας του καθενός από αυτά, κ.λπ. Ακολουθούν ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να γράψουν ένα καλό επιχειρηματολογικό κείμενο, κάνοντάς τους να προβληματιστούν σχετικά με τη σειρά με την οποία παρουσιάζουν τις ιδέες τους, αν έχουν καταστήσει σαφή τη θέση τους… Και καταλήγουν με ερωτήσεις και ένα βίντεο που βοηθούν να γράψουν ένα καλό συμπέρασμα.

Τέλος, υπογραμμίζει τη σημασία της αναθεώρησης του κειμένου πριν από την υποβολή του.

Έχει αναπτυχθεί ένα πρόσθετο για το Moodle, ένα εργαλείο για την εξαγωγή και σύνθεση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας από τους μαθητές. Μεταξύ των λειτουργιών που προσφέρει το πρόσθετο περιλαμβάνονται: 

  • Παρακολούθηση συνόδου και χρόνου: το πρόσθετο επιτρέπει την παρακολούθηση του αριθμού των συνδέσεων στην πλατφόρμα και του συνολικού χρόνου που δαπανάται σε κάθε μία από τις μαθησιακές δραστηριότητες. Αυτό παρέχει στον εκπαιδευτικό μια συνολική εικόνα της συμμετοχής των μαθητών και του χρόνου που δαπανάται στο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον.  
  • Συγκέντρωση ανά τύπο εργαλείου: Επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων ανά τύπο εργαλείου, όπως φόρουμ ή κουίζ. Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με κάθε ένα από τα εργαλεία της πλατφόρμας καθώς και να τους βοηθήσει να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφόρων εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Αποσύνθεση συγκεκριμένου περιεχομένου: Το πρόσθετο κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως τα αποτελέσματα των κουίζ ή οι απαντήσεις σε αναρτήσεις στο φόρουμ. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν τους πόρους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.
  • Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων: Όπως ήδη γνωρίζουμε, το πρόσθετο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία μάθησης και, ως εκ τούτου, γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων, τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση και την εξατομίκευση της μαθησιακής εμπειρίας. 
  • Αξιολόγηση της τήρησης των συστάσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών: Με όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλύσουν κατά πόσο οι συστάσεις τους σχετικά με τη διδακτική διαδικασία και τους πόρους που παρέχουν ακολουθούνται από τους μαθητές. Αυτό θα επιτρέψει την αξιολόγηση των στρατηγικών διδασκαλίας που θα οδηγήσουν στις απαραίτητες προσαρμογές για τη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων.  

Εν κατακλείδι, το πρόσθετο παρέχει μια πλήρη και λεπτομερή εικόνα της συμπεριφοράς των μαθητών στην πλατφόρμα Moodle, η οποία μπορεί να είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες των μαθητών.

Orwell Project by WIDE Services
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings