Hoppa till innehåll
Home » PARTNERS

PARTNERS

Universitetet i Florens är ett viktigt och inflytelserikt centrum för forskning och högre utbildning i Italien. Det är ett av de största i det italienska universitetssystemet, och erbjuder ett brett utbud av studieprogram på olika nivåer och inom alla kunskapsområden. Universitetet i Florens erbjuder 126 examina (på grund och avancerad nivå, motsvarande kandidat- och magisterexamen) organiserade i 10 fakulteter och 24 instutioner.  Vid universitet finns cirka 51 000 inskrivna studenter, varav en fjärdedel kommer från utanför Toscana. Universitetet i Florens har lång erfarenhet av att leda nationella och internationella projekt, inklusive Erasmus plus-projekt. För närvarande är nästan 180 internationella projekt aktiva, där universitetet i Florens ingår som koordinator eller partner. Dessutom är universitetet nu en partner till konsortiet EUNIWELL European University for Well-Being finansierat av Erasmus Plus-programmet under Action European Universities. Universitetet i Florens mål och uppdrag är bearbetning och överföring av kunskap och avancerad inlärning, i enlighet med med friheterna för forskning, undervisning och lärande. Det främjar internationaliseringen av vetenskapliga och utbildningsprogram. Universitetet samarbetar med flera andra lokala, nationella och utländska institutioner för att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten

Christian Tarchi

Christian Tarchi (PhD) är docent i utbildnings- och utvecklingspsykologi. Han är expert på digitalt lärande, kritiskt tänkande och inlärningssvårigheter. Han kommer att koordinera ORWELL-projektet och leda arbetspaketet ”Flip & Write”.

Ju mer du [skriver], desto fler saker kommer du att veta. Ju mer du lär dig, desto fler platser kommer du att gå

[Dr. Seuss]

Enrico Ravera

Enrico Ravera (PhD) är docent i allmän och oorganisk kemi. Han har ett intresse för vetenskapligt skrivande och var medförfattare till två läroböcker i allmän kemi. Han kommer att samarbeta med ORWELL-projektet med fokus på att att skriva för att lära inom STEM-discipliner.

De kemiska tecknen borde vara bokstäver, för att göra det lättare att skriva, och inte för att vanställa en tryckt bok.

[Jons Jacob Berzelius]

Lidia Casado Ledesma

Lidia Casado Ledesma (PhD) är postdoktor i pedagogisk psykologi. Hennes kompetensområden är: argumentativt skrivande, källbaserat skrivande och dialogisk argumentation. Hon kommer att delta i arbetspaketet ”Flip & Write”.

Jag vet ingenting i världen som har så mycket kraft som ett ord. Ibland skriver jag ett, och jag tittar på det, tills det börjar lysa.

[Emily Dickinson]

Cosimo Di Bari

Cosimo Di Bari (PhD) är forskare i allmän och social pedagogik. Han sysslar med medieutbildning i tidig barndom, utomhuspedagogik och andra utbildningsområden. Han kommer att samarbeta med ORWELL-projektet om de pedagogiska aspekterna av skrivandet.

”Det är inget särskilt med att skriva. Allt du gör är att sätta dig vid en skrivmaskin och blöda”

[Ernest Hemingway]

Universitet i Cantabria (UC) är en ung modern offentlig institution vars uppdrag är att tillhandahålla en heltäckande utbildning med en global vision och svara mot behoven i de lokala och regionala sammanhang. UC strävar efter att generera forskning, utbildning av hög kvalitet, främjande av innovation, entreprenörskap, överföring kunskap och kultur på ett socialt ansvarsfullt sätt.
UC har officiellt utsetts till Cantabria International Campus (CCI) av det spanska utbildningsministeriet sedan 2009. CCI är ett omfattande campus baserat på kunskap med hållbarhet som en väsentlig förutsättning för att säkerställa utvecklingen i regionen. Syftet är att främja ett ”ekosystem av kunskap”, som leder regionen i en tillväxtmodell baserad på strategisk sammanslagning av offentliga och privata aktörer, skapande och överföring av kunskap, social sammanhållning och ekonomisk utveckling.
I siffror har UC 15 fakulteter och 5 forskningsinstitut och erbjuder 32 kandidatexamen, 45 officiella magister och 20 doktorandprogram och 167 forskargrupper. Det har cirka 12 000 studenter, 1 200 lärare och forskare och 600 administrativ personal. Mer än 400 lärare är ackrediterade för att undervisa på engelska och mer än 150 kurser erbjuds på detta språk.
UC har en bred och gedigen erfarenhet av internationalisering (hemma och utomlands), och mobilitet inom ramen för Erasmus +-projektet (KA103 och KA107) och en rad strategiska partners över hela världen, och specifikt med välrenommerade institutioner i USA. UC hanterar årligen cirka 900 utbytesstudenter och organiserar flera skräddarsydda program. När det gäller europeiska projekt har UC deltagit i tidigare Tempus- och Erasmus Mundus-projekt och driver för närvarande tre Jean Monnet-moduler och fyra strategiska partnerskapsprojekt, varav två i en samordnande roll. UC tillhör flera nationella, europeiska och internationella nätverk såsom G9 för spanska universitet, Sgroup, CINDA och AIUP, och har nyligen blivit medlem i Eunice (European University for Customized Education).

Ruth Villalón

Ruth Villalón är docent vid institutionen för utbildning vid universitetet i Cantabria. Hon tog en examen och en doktorsexamen i psykologi från det autonoma universitetet i Madrid. Hon har även en magisterexamen i IT in Education. Hennes yrkeskarriär har alltid varit kopplad till utbildningsvetenskap och pedagogik. Hennes huvudsakliga forskningsintressen berör läsning och skrivande som inlärningsinstrument samt föreställningar och praktiker för undervisning i formella miljöer. Hon kommer att leda arbetspaketet ”Writing Lab”.

Kan skrivande göra skillnad? Ja, jag tror verkligen att det kan göra det. Utan den tron skulle jag inte kunna skriva.

[Ryszard Kapuscinski]

Diego Garcia

Diego García-Saiz är professor vid institutionen för datavetenskap vid University of Cantabria. Han har en examen i datavetenskap och doktorerade i matematik och beräkning 2016. Hans huvudsakliga forskningsområden är datavetenskap, artificiell intelligens och mjukvaruteknik. Han har erfarenhet av analys av utbildningsdata, även känt som Educational Data Mining. Han kommer att ansvara för utvecklingen och tillämpningen av Data Mining-tekniker för att extrahera kunskap från elevernas data i Moodle inn WP2.

Det finns en typ av automat som erbjuder det största intresset: den som är kapabel att imitera, inte människors gester, utan mänskliga handlingar

[Leonardo Torres Quevedo]

Malmö universitet är ett öppet, innovativt och gränsöverskridande universitet som hanterar komplexa frågor och samhällsutmaningar. Utbildning och forskning är multi- eller tvärvetenskaplig, sker över organisatoriska gränser och samskapas med aktörer utanför universitetet. Malmö högskola är en aktiv och kritisk röst i samhället och främjar en kunskapsbaserad, öppen och konstruktiv samhällsdebatt – lokalt, nationellt och globalt. Universitetet är en nationell förebild för inkludering och bredare rekrytering inom utbildning, forskarutbildning och forskning. Cirka 24 000 studenter är inskrivna vid Malmö universitet.

Eva Wennås Brante

Eva Wennås Brante är docent i pedagogik. Hon har en bakgrund som grundskollärare och kommer att leda WP Collaborative writing i Malmö. I WP kommer vi att samarbeta med lärarteam, intervjua studenter, distribuera en enkät och producera stödjande videor med strategier för att samarbeta kring skrivuppgifter.

Att skriva tillsammans utökar ditt tänkande!

Dennis Augustson

Dennis Augustson är doktor i utbildningsvetenskap. Han har en bakgrund inom media och film. Han kommer att ansvara för de stödjande videor vi kommer att göra som ett resultat av vårt WP.

Om det finns en bok du vill läsa, men den inte har skrivits än, måste du skriva den.

[Toni Morrison]


Europeiska utvecklingsbyrån EUDA är ett privat företag baserat i Prag som specialiserat sig på att få tillgång till och hantera europeiska fonder. EUDA:s kärnaktiviteter är projektkonsultation, skapande och förvaltning. EUDA hjälper sina kunder och partners under hela projektens livscykel . De skriver forskningsbaserade projekt; söker efter partners; hanterar inlämningsprocesser; samråder med intressenter; samordnar projektens genomförande; genomför periodisk kvalitetssäkring; och producerar summativa och utvärderande rapporter. EUDA utför även utbildningsaktiviteter; underlättar överföring av know-how via internationella mobiliteter och praktikplatser. och koordinerar EUDA Network. EUDA verkar med enheter från EU:s medlemsstater, östligt partnerskap och länder på västra Balkan.
EUDA har arbetat med program som Erasmus+, Europe for Citizens, Visegrad Fund, Interreg Europe, EES-Norway Grants och nationella operativa program inom europeiska struktur- och investeringsfonder. EUDA har erfarenhet av projekt om bland annat ungdoms-, vuxen- och högre utbildning; yrkesutbildning och träning; sysselsättning; social integration; social och teknisk innovation; hälsokunskap; hållbar, urban och regional utveckling.

 
 
 

Stefania Pavel

Ștefania är projekt- och nätverksledare på EUDA sedan 2020. Ștefania har erfarenhet av att skriva projekt för CERV, Erasmus+, Visegrad Grants, Europeiska socialfondens program och FN-anslag. Hon har en bakgrund i Europastudier, och har avlagt en Erasmus Mundus Joint Master Degree. Ștefania är ansvarig för internationaliseringen av EUDA. I och med det arbetar hon för att skapa en internationell, diversifierad EUDA-kampanjportfölj; öka företagets synlighet i transnationella projektskapande samhällen; och locka nya partners till EUDA Network.

Ord är en lins för att fokusera ens sinne

[Ayn Rand]

Zuzana Rubešová

Zuzana har varit en del av EUDA sedan 2022. Tidigare arbetade hon i kulturbranschen som en del av produktionsteam för olika evenemang. Där ansvarade hon för hemsida och sociala mediers närvaro, samt ekonomistyrning av event. Zuzana tog examen från University of Economics med en magisterexamen i ekonomipolitik och ekonomisk journalistik, därav hennes arbete med projektledning och anslag. Från och med 2023, är hon inom EUDA ansvarig för genomförandet av utbytena Erasmus for Young Entrepreneurs. Hon kommer att fokusera på kulturstipendier.

There is no greater agony than bearing an untold story inside you.

[Maya Angelou]

WIDE Services (Web Innovation, Development and E-Learning Services) är ett Atenbaserat privat företag, etablerat 2013, med en gedigen meritlista av integrerade professionella e-lärandelösningar över hela världen. Det tillhör en handfull Premium Moodle Partners över hela världen och är en Moodle Certified Services Regional Provider för Grekland, Cypern och Albanien. Företaget fick utmärkelsen ”Moodle Educator Partner of the Year” 2019 och den exklusiva titeln ”regional officiell Moodle Educators Training and Certifications provider”. Idag har företaget över 700 kunder, över 450 framgångsrika projekt och har utvecklat mer än 500 SCORM- och Moodle-kurser. Vårt mål är att erbjuda de mest kvalitativa och personliga tjänsterna genom att investera i långsiktiga samarbeten med varje kund.  WIDE Services är 6 gånger ISO-certifierade, tilldelade av internationella ackrediteringsorgan, med världsomspännande strategiska allianser och partnerskap. Vi har total täckning för GDPR, med intern DPO.

Yannis Arapoglou

Yiannis Arapoglou är VD och grundare av företaget WIDE Services. Hans roll är e-learning Solutions Architect. Han har 13+ års yrkeserfarenhet av konfiguration och användning av e-lärande plattformar. Från 2006 till idag är han professionellt verksam inom området e-lärande, ett område han studerade vid universitetet i Pireus. Han har fått utmärkelser i internationella entreprenörskapstävlingar och specialiserade utbildningar som har gjort honom om till certifierad Moodle Mentor-Assessor.

Jag skriver för att upptäcka vad jag vet

[Flannery O’Connor]

Katerina Tsadima

Katerina Tsadima är instruktionsdesigner och projektledare med studier inom kognitionsvetenskap och e-lärande. Hon kommer att arbeta med Flip & Write, Writing Lab och Collaborative writing arbetspaket.

Förvandla sättet universitetsstudenter närmar sig skrivandet genom digitala verktyg och tekniker.

Kyriaki Kolaini

Kyriaki Kolaini är utexaminerad från avdelningen för klassisk filologi vid skolan för filosofi vid National and Kapodistrian University of Athens och har en magisterexamen i ”E-Learning” vid avdelningen för digitala system vid University of Pireus. Hon arbetar i WIDE Services som e-learning Specialist. Hon kommer att ta itu med Flip & Write, Writing Lab och Collaborative writing arbetspaket.

Ett ord efter ett ord efter ett ord är makt.

[Margaret Atwood]
Orwell Project by WIDE Services
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings